پارلمان اردن خواستار اخراج سفیر رژیم اشغالگر از این کشور شد

امان – سانا

پارلمان اردن از دولت این کشور خواست که سفیر رژیم اشغالگر را از امان اخراج کند و سفیر اردن در این رژیم را فرا بخواند.

به نقل از خبرگزاری عمون اردن، پارلمان اردن همچنین خواستار بازنگری اردن در توافق وادی عربه شد.

این جلسه به ریاست عاطف الطراونه و با حضور وزیر امور خارجه اردن تشکیل شد.