سید حسن نصرالله: لبنانی ها با معادله طلایی ارتش، ملت و مقاومت، امنیت شان در لبنان و جنوب را برقرار کردند 

 

شاهد أيضاً

دوربین سانا در شهرک منبج پس از استقرار یگان های ارتش در آن