حال و هوای عید قربان در دمشق … سوریه شایسته خوشحالی است