تلفات وارده در صفوف تروریست ها در روستای سکیک و تل سکیک در حومه ادلب که توسط ارتش آزاد شده+تصاویر