با فرارسیدن روز جهانی جوانان … یک برنامه ملی برای توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین شد

دمشق – سانا

پیام روز جهانی جوانان سال ۲۰۱۹ بر دعوت جوامع و دولت‌ها برای ارتقای آموزش تاکید کرد چون آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیم کودکان ۶ تا ۱۴ ساله فاقد مهارت‌های پایه سواد هستند.

سازمان ملل این مسئله را بحران جهانی می داند که تهدیدی برای حرکت به سمت توسعه پایدار است.

به مناسبت روز جهانی جوانان، سازمان ملل از دولت‌ها و سازمان‌هایی مربوط به جوانان درخواست کرد تا آموزش را فراهم آورند چون آموزش یک ابزاری قدرتمند برای دستیابی به هدف طرح توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ است.

رئیس کمیسیون امور خانواده و جمعیت کشورمان در همین باره گفت: طرح ملی جوانان توسط کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه تدوین شده‌است و این طرح هم اکنون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

وی افزود: این طرح بر پل زدن بر شکاف آموزشی که به دلیل جنگ تروریستی علیه سوریه ایجاد شد، متمرکز است چون به دلیل جنگ تروریستی علیه سوریه تعداد دانشجویان که تحصیل را ترک کردند افزایش یافت.

رئیس کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه بیان کرد: با تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش کشورمان و با بکارگیری برنامه‌درسی “ب” موفق به غلبه بر موضوع ترک‌تحصیل شدیم.

وی توضیح داد: برنامه ملی جوانان نیز بر افزایش توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید دارد.

رئیس کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه ضمن تاکید بر ضرورت به روز رسانی داده‌های مربوط به جوانان برای آشنایی با واقعیت آنان و مشخص کردن اولویت ها اعلام کرد: جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۲۲ درصد از جمعیت سوری را تشکیل می‌دهند و گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ حدود 30 درصد جمعیت سوری را تشکیل می‌دهند.

غیاث جاویش