دعوت از 400 بازرگان خارجی برای بازدید از نمایشگاه بین المللی دمشق

دمشق-سانا

کمیته هیئت ها و روابط عمومی وابسته به تیم بخش خصوصی شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی دمشق، دعوت خود را از 400 بازرگان خارجی برای شرکت در دوره 61 نمایشگاه بین المللی دمشق که طی ماه جاری شروع خواهد شد، اعلام کرد.

وسیم القطان، رئیس این کمیته به خبرنگار سانا گفت: کمیته با هماهنگی با وزارت های گردشگری و حمل و نقل مکانیسمی برای تسهیل ورود و اقامت هیئت های خارجی در سوریه ایجاد کرد.

القطان افزود: تیمی برای پیگیری مسئله استقبال از هیئت ها در فرودگاه و تامین انتقال آنها به هتل ها تشکیل  شد.

گفتنی است که فعالیت های دوره کنونی نمایشگاه بین المللی دمشق زیر عنوان “از دمشق به جهان” روز 28 آگوست تا 6 سپتامبر ادامه دارد.