150 اتوبوس برای حمل و نقل رایگان بازدید کنندگان به نمایشگاه بین المللی دمشق

دمشق-سانا

وزارت اداره محلی و محیط زیست در دوره 61 نمایشگاه بین المللی سال 2019 به طور رایگان از شهر دمشق و حومه آن به شهر نمایشگاه های اختصاص داده است.

نقشه مراکز مشخص شده توسط وزارت حمل و نقل در دمشق بین رکن الدین ، بیمارستان ابن النفیس و میدان باب توما ، زیر پل رئیس جمهور و البرامکه ، در کنار سانا و المزه ، پروژه دمر ، گاراژ السیده زینب ، مرکز راه اندازی السومریه و ایستگاه ورود قطار تقسیم شده است.

و در حومه شهر دمشق ، این وزارتخانه دو مرکز را در جرامانا (میدان السیوف و صحنایا /پارکینگ الکازیه) شناسایی کرده است.

فعالیت های نمایشگاه بین المللی دمشق در دوره 61  نمایشگاه بین المللی دمشق تحت عنوان /از دمشق به جهان/  از28  تا 6 سپتامپر برگزار شود، آغاز می شود.