به دستور دکتر بشار اسد، بازدید نخست وزیر سوریه از نیروگاه تولید برق در منطقه دیر علی در حومه دمشق

دمشق – سانا

به دستور دکتر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، مهندس عماد خمیس نخست وزیر سوریه و هیئت همراه از نیروگاه تولید برق و طرح توسعه آن (مرحله دوم) در منطقه دیر علی در استان ریف دمشق بازدید کردند.

مهندس عماد خمیس همچنین از طرح توسعه نیروگاه تولید برق «دیر علی» (مرحله سوم)بازدید و تاکید کرد این طرح به طرحهای توسعه اقتصادی و خدمت رسانی افزوده خواهد شد.

نخست وزیر سوریه در حاشیه این دیدار عید قربان را به مهندسان و کارگران عامل در نیروگاه تبریک گفت و بر ضرورت انجام مرحله سوم بر اساس برنامه وضع شده تاکید کرد.

شایان به ذکر است که ظرفیت طرح توسعه این نیروگاه (مرحله دوم) به هفتصد و پنجاه مگاوات رسید (2 واحد گازی با ظرفیت 250 مگاوات برای هر واحد و یک واحد بخاری با ظرفیت 250 مگاوات).

مهندس عماد خمیس همچنین از بیمارستان (شهید سهیل عماد) در منطقه قطنا در استان ریف دمشق بازدید کرد و عید مبارک قربان را به پزشکان و پرستاران و کارمندان عامل در این بیمارستان تبریک گفت.

نخست وزیر سوریه در جریان این بازدید به توضیحات شماری از پزشکان در خصوص آمادگی بیمارستان در روزهای عید و خدمات ارائه شده به شهروندان گوش داد و از واقعیت این بیمارستان مطلع شد.