کاهش قیمت نفت

سئول-سانا

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی به دلیل نگرانیها نسبت به کندی رشد اقتصادی و جنگ تجاری آمریکا و چین که به تقاضا برای نفت لطمه می زند، کاهش پیدا کرد.

به گزارش رویترز، بهای معاملات آتی نفت برنت 13 سنت یا 0.2 درصد کاهش یافت و به 58 دلار و 40 سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 17 سنت یا 0.3 درصد کاهش پیدا کرد و به 54 دلار و ۲۹.33 سنت در هر بشکه رسید.