یورش نظامیان صهیونیست به شمال نابلس

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر امروز به شهرک سبسطیه واقع در شمال شهر نابلس در کرانه باختری یورش بردند.

استاندار سبسطیه محمد عازم به خبرگزاری وفا گفت: نیروهای رژیم صهیونیستی به این شهرک یورش بردند و گلوله ها و بمب های گاز سمی شلیک کردند اما تلفات جانی در پی نداشت.

شایان ذکر است، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیستها و شهرک نشینان علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.