خبرنگار سانا از بازگشت یک سری جدید از آوارگان سوری از اردوگاه های اردن از طریق مرکز مرزی نصیب به روستاها و شهرک های آزاده شده خود خبر داد

خبرنگار سانا از بازگشت یک سری جدید از آوارگان سوری از اردوگاه های اردن از طریق مرکز مرزی نصیب به روستاها و شهرک های آزاده شده خود خبر داد

شاهد أيضاً

بازداشت 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز 16 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت …