فعالیت های فرهنگی و هنری در جشنواره “السنابل”

طرطوس-سانا

روز سوم جشنواره “السنابل” که در روستای بعمره وابسته به منطقه صافیتا در حومه طرطوس شامل فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله سرود شعر و نثر، کنسرت ها و نمایش ها گوناگون است.

در این جشنواره همچنین کنسرت جالب با حضور طارق صالحیه و طلال غریب که دو نوازنده مهم کشورمان محسوب می شوند، برگزار گردید.

غریب به خبرنگار سانا اظهار داشت: سبک موسیقی که در این جشنواره ارائه شد، منحصر به فرد و مختلف است.

همچنین در این جشنواره دکتر عصام التکروری اشعاری درباره عشق ، زن و میهن سروده است.