برد ملی پوشان فوتبال نوجوانان کشور مقابل تیم مردان العربی

سویدا-سانا

در جریان دیدار دوستانه که امروز با تیم مردان العربی در ورزشگاه شهرداری شهر ورزشی مزرعه واقع در استان سویدا برگزار شده تیم ملی نوجوانان سوریه تیم مردتن العربی را با نتیجه 3-1 شکست داد.

برای تیم ملی محمد ریحانیه واحمد عماره وفهد جمول در دقیقه 48 و82 و94 وبرای تیم العربی معن مرشد در دقیقه 95 گلزنی کرده اند.

این بازی تدارکاتی در اختتام اردوگاه تمرینی تیم ملی به منظور آمادگی تیم ملی برای مشارکت در جام آسیا صورت می گیرد.

شاهد أيضاً

همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش کشورمان در روستای ام زیتون در حومه جنوبی شرقی ادلب