بیمارستان ملی قامشلی 13 تن دارو را از وزارت بهداشت و درمان کشورمان تحویل گرفت

حسكه – سانا

بیمارستان ملی قامشلی 13 تن دارو را از وزارت بهداشت و درمان کشورمان تحویل گرفت.

مدیر عامل بیمارستان ملی قامشلی به خبرنگار سانا توضیح داد: بیمارستان قامشلی به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشد.

شایان به ذکر است که در نیمه نخست سال جاری بیمارستان ملی قامشلی به بیماران 250 هزار خدمت درمانی و پزشکی ارائه کرد.

غیاث جاویش