نیروی دریایی اشغالگر ماهیگیران فلسطینی  در غرب نوار غزه را هدف قرار داد

قدس اشغالی –سانا

قایق های رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه، قایق های ماهیگیران فلسطینی را در غرب نوار غزه هدف قرار دادند.

خبرگزاری فلسطین ” معا” گفت که نیروی دریایی رژیم اشغالگر، قایق های ماهیگیران را در كنار الشيخ عجلين در غرب نوار غزه هدف قرار دادند.

حملات نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به ماهیگیران فلسطینی تقریبا هر روز تکرار می شود و اشغالگران با این تجاوزات خود در برابر فعالیت ماهیگیران فلسطینی که برای امرار معاش خود به ماهیگیری می پردازند، مانع تراشی می کنند.