امروز در تاریخ.. 3-8-1914 –آلمان جنگ را با فرانسه در آغاز جنگ جهانی اول اعلام کرد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1783 –فوران آتشفشان کوه اسامه در ژاپن.

1914 –آلمان جنگ را با فرانسه در آغاز جنگ جهانی اول اعلام کرد.

1960 – استقلال نیجر از فرانسه.

در همین روز به دنیا آمد:

1867 –استنلی بالدوین ، نخست وزیر انگلیس.

1903 – الحبیب بورقیبه، رئیس جمهوری تونس.

در همین روز درگذشت:

1460 – جیمز دوم، پادشاه اسکاتلند.

1942 – ریچارد فیلچر، شیمیدان آلمانی.

1999 – عبد الوهاب البياتی، شاعر عراقی.

عید ها و مناسبت ها:

عيد استقلال در نيجر.