ایران: برقراری روابط سازنده با کشورهای منطقه و جهان از اولویت های سیاست ماست

تهران-سانا

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیرکل بین‌ الملل مجلس تاکید کرد: ایران هیچگاه قصد مداخله در امور کشورها را نداشته و نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه داشتن روابط سازنده با کشورهای منطقه و جهان از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش ایرنا، جمعی از اساتید و اندیشمندان لبنانی با دستیار ویژه رئیس و مدیرکل بین‌الملل مجلس دیدار کردند.

دستیار ویژه رئیس و مدیرکل بین‌الملل مجلس افزود: ایران در راستای حفظ ثبات و آرامش در منطقه،  از همه ظرفیت‌ های خود برای کمک به امنیت، پیشرفت و توسعه لبنان استفاده می کند.

امیرعبد اللهیان در این دیدار به پیروزی‌ها و موفقیت‌ جبهه مقاومت در تمامی عرصه ها اشاره کرد.

درباره مسئله هسته ای  عبد اللهیان یاد کرد: تا زمانی که رفتارهای غیر سازنده آمریکا در قبال مردم ایران  باقی است، مذاکره با آمریکا بی ثمرخواهد بود. 

 

 

نور