دکتر فیصل المقداد: یکی از اهداف اصلی توطئه تروریستی علیه سوریه ضربه زدن به آرمان فلسطین است

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه کشورمان بر حمایت ملت و رهبری سوریه از ملت فلسطین در مبارزاتش با اشغال اسرائیلی تاکید و بیان کرد: دشمن اسرائیلی با حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ابرازهای آنان در منطقه عامل همه آنچه رخ داد و رخ می رهد از تهاجم تروریستی به سوریه و فلسطین و منطقه عربی ما است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان امروز در دیدار با دکتر محمود الهباش قاضی القضاه فلسطین و مشاور محمود عباس در امور دینی و اسلامی بیان کرد: سوریه طی هشت سال اخیر در معرض توطئه تروریستی بزرگ قرار گرفت و یکی از اهداف اصلی این توطئه ضربه زدن به آرمان فلسطین است.

دکتر فیصل المقداد حملات گروه های تروریستی به اردوگاه های فلسطینی و جنایت های”اسرائیل” علیه فلسطینی ها به ویژه تخریب خانه های آنان در قدس و سایر سرزمین های اشغالی را محکوم و بر مخالفت سوریه با آنچه موسوم به “معامله قرن” تاکید کرد.

به نوبه خود قاضی القضاه فلسطین از بازدید از سوریه ابراز شادمانی و بر حمایت فلسطین و ملت فلسطینی از سوریه به رهبری رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد.

دکتر محمود الهباش تاکید کرد: سوریه به دلیل پایداری ملت و ارتش و رهبری خود بر توطئه پیروز شده است.

وی نیز از تمایل طرف فلسطینی برای تقویت همکاری ها و هماهنگی با کشور برادر سوریه در تمام زمینه ها به ویژه درپرتو شرایط دشوار که آرمان فلسطین در معرض آن قرار دارد خبر داد.