آمادگی فلسطینیان برای برای جمعه «آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی»

قدس اشغالی -سانا 

فلسطینیان در نوار غزه امروز جمعه برای برپایی شصت و هفتمین راهپیماییراهپیمایی بازگشت و شکست محاصره با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی»آماده می شوند.

به گزارش رسانه های فلسطینی ، هیئت عالی ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره طی فراخوانی خواستار مشارکت گسترده و پررنگ فلسطینیان در تظاهرات امروز شد.

این هیئت فلسطینی تصریح کرد راهپیمایی های بازگشت و شکست محاصره تا تحقق کامل اهداف آن از جمله بازگشت  پناهندگان فلسطینی و پایان یافتن محاصره ظالمانه تحمیلی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی بر نوار غزه ادامه خواهد یافت.

تاکنون در این تظاهرات‌ها که از ۳۰ مارس سال گذشته آغاز شده است، 307 نفر به شهادت رسیده و 30هزار نفر دیگر زخمی شدند.