پیش بینی برداشت 1658 تن انجیر در استان سویداء

سویداء – سانا

اداره کشاورزی سویداء از پیش بینی تولید 1658 تن انجیر در فصل کشاورزی جاری در این استان خبر داد.

معاون اداره کشاورزی سویداء در مصاحبه با خبرنگار /سانا/ اعلام کرد: درخت های انجیر با آب و هوای استان سویداء سازگار است، پیش بینی می شود که امسال برداشت محصول خوبی خواهیم داشت.

وی سطح زیر کشت انگور در استان سویداء را 2134 دونوم و تعداد کل درخت ها در این استان را 96141 اصله درخت عنوان کرد.