جشن گرفتن اهالی شهر الرستن به مناسبت سالگرد رهای خود را از تروریسم

حمص-سانا

اهالی شهر “الرستن” در حومه حمص به مناسبت سالگرد رهای خود از تروریسم و بازگرداندن امنیت و ثبات به شهرستان خود را جشن گرفتند.

 

 

نور