تاکید الجزایر بر همبستگی خود با سوریه برای بازگشت امنیت و ثبات و برقراری حاکمیت ملی در کامل خاک آن

الجزایر- سانا

الجزایر باردیگر بر همبستگی خود با دولت و ملت سوریه و حمایت از تلاش های سوریه برای بازگرداندن امنیت و ثبات و برقراری حاکمیت ملی در کامل خاک سوریه تاکید و فداکاری ها تقدیم شده برای تحقق این هدف را مورد ستایش قرار داد.

یک منبع مسؤول در وزارت امور خارجه الجزایر به خبرگزاری این کشور/واج/ اعلام کرد: الجزایر دخالت نظامی از سوی یک کشور همسایه در منطقه ادلب را محکوم می کند، این دخالت اصول همسایگی خوبی و احترام به حاکمیت کشورها را نقض می کند و منجر به طولانی کردن بحران سوریه می شود، این دخالت نیز در مسیر حل بحران سوریه از طریق گفتگوی سیاسی مانع تراشی می کند.

منابع رسانه ای از ادامه حمایت رژیم ترکیه از گروه های تروریستی در ادلب و حومه شمالی حماه خبر دادند.

گروه تروریستی”جبهه النصره” در فهرست سازمان های تروریستی بین المللی قرار دارد.

تروریست ها از هزاران غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.