مشارکت هیئتی از پارلمان سوریه در اجلاس همایش پارلمانی در نیویورک

نيويورک-سانا

دیروز هیئتی از پارلمان سوریه در اجلاس همایش پارلمانی که در حاشیه همایش توسعه پایداری که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد شرکت کرد.

در این نشست “توانمندسازی مردم و تضمین هم افزایی و برابری”، نقش پارلمان ها در اجرای دستورکار سال 2030 و ارائه چالش های ملت ها و ودلت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سناء ابو زید عضو هیئت پارلمان کشورمان بر نقش مهم اعضای پارلمان در تامین حقوق ملت جهت تحقق صلح و ثبات و اجرای برنامه توسعه پایداری تاکید کرد.

ابو زید در مورد آنچه که سوریه در معرض آن قرار گرفت و نتايج آن رخدادها از ابعاد مختلف از جمله انهدام زیر بنا گفتگو کرد.