تجاوز دشمن اسرائیلی به حریم هوایی ودریایی لبنان

بیروت-سانا

جنگنده های رژیم صهیبونیستی وقایق های جنگی خود به حریم هوایی ودریایی لبنان تجاوز کرد.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه خود گفت: امروز، 4 فروند هواپیمای جنگی دشمن به حریم هوایی  لبنان تجاوز کرد، واقدام به گشت زنی در مناطق مختلف در  لبنان  به ویژه در مناطق جنوب ، شوف ، مناطق بیروت و حومه های آن ، عالیه ،  جنوب و بقاعین کرد. همچنین در بیانیه یاد شده که دو قایق جنگی صهیونیستی حریم دریایی لبنان  در قبال راس الناقوره را نقض کرد.