هلاکت تعدادی از مزدوران تجاوز عربستان سعودی در جوف و نجران

صنعا-سانا

عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه متجاوزان سعودی ادامه دارد.

یک منبع نظامی به سایت المسیره گفت که ارتش و کمیته های مردمی یمن تعدادی از مواضع متجاوزان سعودی در صبرین و خلیفین در شهرستان خب و شعف در استان جوف را مورد هدف قرار دادند.

وی یاد کرد: این حملات باعث هلاکت و زخمی شدن تعدادی از متجاوزان سعودی و انهدام یک خودرو و انبار تسلیحات وابسته به آنها شد.

در همین راستا، ارتش و کمیته های مردمی یمن با متجاوزان سعودی در نجران مقابله کرده و آنها را مورد حملات توپخانه ای قرار دادند.

نیروهای یمنی همچنین  تعدادی از فروند های موشک زلزال 1 به مراکز تجمع مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در السدیس شلیک کردند، موجب هلاکت و زخمی شدن تعدادی از مزدوران سعودی شد.