گشت پلیس نظامی روسیه مورد حمله تروریستی در ریف درعا را قرار گرفت

درعا-سانا

وزارت دفاع روسبه اعلام کرد که یک گشت پلیس نظامی روسی  مورد حمله تروریستی از طریق یک بمب انفجاری در ریف درعا را قرار گرفته وهیچ تلفات میان افراد گشت زنی وارد نشده است.

مدیر مرکز هماهنگی روسیه در پایگاه حمیمیم ژنرال الکسی باکین وابسته به وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود گفت: امروز یک دستگاه انفجاری دست ساز که در کنار یک راه در ریف درعا که گشت پلیس نظامی روسی از آن عبور می دهد، منفجر شد وهیچ گونه زیان میان نظامیان روسیه ویا آسیب به تجهیزات نظامی آنها را وارد نشد.

حسين

 

 

 

شاهد أيضاً

كليه شماره تلفن های ثابت استان درعا 7 رقمی می شودند

درعا – سانا شعبه درعا شركت عمومی مخابرات کشورمان, از هفت رقمی شدن ارقام شماره …