ورود ۵۲ واحد جدید صنعتی به مدار تولید در درعا

درعا – سانا

در نیمه اول سال جاری، ۵۲ واحد جدید صنعتی وارد مدار تولید شده و حدود ۲۱۸ فرصت شغلی را ایجاد کرده ‌اند​.

مدیر اداره صنعت درعا به خبرنگار سانا گفته‌است که در استان درعا شاهد فعالیت قابل ‌توجهی از سوی صاحبان صنایع دستی، صنعتگران و سرمایه گذاران هستیم که می‌خواهند مجوز تاسیس کارخانه ها بگیرند یا تاسیسات آسیب‌دیده خود را بازسازی کنند​.

وی افزود: ۱۱۸ مجوز با سرمایه‌ ای بالغ بر 2.629 میلیارد لیر به پروژه‌های صنعتی و صنایع دستی اعطا شده است که زمینه اشتغال ۴۲۳ نفر را فراهم کرده اند.

غیاث جاویش