خبرنگار سانا: بازگشت یک گروه جدید آوارگان سوری از اردوگاه الرکبان از طریق گذرگاه جلیغم به قصد انتقال آنها به مناطق آزاد شده خود 

شاهد أيضاً

المقداد: ضرورت افشای اقدامات واشنگتن و محاصره آن بر ملت سوریه

نيويورک – سانا دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران امروز در دیدار با …