افشاگری هاآرتص درباره اسناد تاريخی رژيم اشغالگر صهيونيستی

قدس اشغالی -سانا

روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش ساخت بخش آرشیو محرمانه وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی, سندهای تاریخی مربوط به جرایم صهیونیستی علیه فلسطینیان در سال 1948 را از دسترس خارج کرده است.

هاآرتص با اشاره به این موضوع افزود کارمندان بخش فوق سرّی این وزارتخانه در چارچوب تلاش های برنامه ریزی شده برای جلوگیری از ذکر اسناد نکبت در میان فهرست جنایت ها و کشتارهای دسته جمعی, صدها سند را مخفی نگه داشته اند.

 این روزنامه به نقل از رئیس سابق این بخش تا سال 2007, گزارش داد که وي روند مخفی کردن این اسناد را آغاز کرده است و این روند تا امروز ادامه دارد.