دمشق و مسکو: بیش از 28 هزار آواره در الرکبان تحت بازداشت گروه های تروریستی هستند

مسكو – سانا

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه در امور بازگشت آوارگان سوری اعلام کرد که به لطف تلاش های مشترک سوریه و روسیه ده ها هزار آواره به مناطق آزاد شده خود بازگشته اند.

ستاد های هماهنگی سوریه و روسیه ادامه دادند: آمریکا و همپیمانان غربی آن و تروریست ها همچنان مانع بازگشت شهروندان سوری به وطن خود می شوند.

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: به لطف تلاش های مشترک سوریه و روسیه شرایط مناسبی برای بازگشت آوارگان به مناطق مسکونی خود فراهم شده است و دانش آموزان و دانشجویان به کلاس های درسی خود بازمی گردند.

در این بیانیه ای آمده است: واشنگتن و برخی از کشورهای غربی تمایلی را برای اعتراف به دستاورد های دولت سوریه در زمینه بازگشت زندگی صلح آمیز به ملت آن ندارند و در مسیر بازگشت شهروندان سوری به وطن خود مانع تراشی می کنند.

در این بیانیه ای نیز آمده است: آمریکا همه قوانین بین المللی را در مناطق تحت اشغال خود نقض می کند و اوضاع در اردوگاه های الهول و الرکبان به دلیل خودداری آمریکا از اتخاذ هیچ اقدامی برای پایان دادن به بحران آوارگان بازداشت شده آنجا فاجعه بار است.

در این بیانیه نیز آمده است: بیش از 28 هزار آواره در الرکبان تحت بازداشت گروه های تروریستی هستند و گروه های تروریستی مسلح از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

ستادهای هماهنگی سوریه و روسیه نیز در این بیانیه ای از نیروهای اشغالگر آمریکا خواستند تا اقدامات جنایتکار گروه های تروریستی در آنجا را متوقف و خروج آوارگان از اردوگاه الرکبان بدون هیچ شرطی را تامین کنند.

غیاث جاویش