مصاحبه سفیر بلاروس با خبرنگار سانا

مصاحبه سفیر بلاروس با خبرنگار سانا