حضور سوریه در گردهمایی پارلمان های جهان در مسکو

مسکو-سانا

یک هیات از پارلمان سوریه با ریاست معاون رئیس پارلمان (مجلس الشعب) نجدت انزور در فعالیت های دومین گردهمایی پارلمان های جهان مسکو برای بهبود وتوسعه مناسبات پارلمانی شرکت می کند.

برنامه گردهمایی مسکو شامل برگزاری نشست ها وسمینارها در مورد برقرای صلح وثبات، قوانین وچارچوب های قانونی برای آینده جهان دیجتال وهمکاری میان پارلمان های جهان ونقش قانون در کاهش فقر ونابرابری وجنگ های رسانه ای وهمکاری پارلمانی در زمینه محیط زیست، نقش جوانان در توسعه پارلمانی ونقش نمایندگان مجلس وپارلمان در حصول اطمینان از حقوق بشر در سطح بین المللی است.

حسين

شاهد أيضاً

تردد 34 قطار مسافربری روزانه بين شهر دمشق و نمایشگاه بین المللی آن

حلب – سانا مؤسسه عمومی راه آهن کشورمان از آمادگی کامل خود برای ارائه خدمات …