دستور رئیس جمهور کشورمان برای لغو قانون ایجاد اتحادیه صادر کنندگان سوریه

دمشق – سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد دستور شماره /19/ برای سال 2019 متعلق به لغو قانون ایجاد اتحادیه صادر کنندگان سوریه را صادر کرد.