(از قدس به جولان … سرزمین مال ماست) …برگزاری کنفرانس حزب های عرب در دمشق

دمشق-سانا

صبح امروز فعالیت های دوره شصت و دومین کنفرانس حزب های عرب در دمشق زیر عنوان “از قدس به جولان … سرزمین مال ماست” برگزار شد.

قاسم صالح دبیر کل کنفرانس حزب های عرب طی سخنرانی خود در افتتاحیه این کنفرانس تاکید کرد که برگزاری این کنفرانس در دمشق همزمان با تحولات و رخدادهای خطرناک و چالش هایی که سعی دارد وحدت و نهاد ملی سوریه را برای خدمت طرح توسعه ای جدید جهت تقسیم ملت و حذف مسئله فلسطین مورد هدف قرار دهد.

وی اشاره کرد: این پروژه خطرناک در معامله قرن نمایان شد.

این خبر در حال تکمیل است…