پیمکانکاران خواهان رفع مشکلات مرتبط با فعالیت آن ها شدند

دمشق-سانا

اعضای دبیرخانه سالانه 34 سندیکای پیمان کاران خواستار تسریع روند رسیدگی به مانع فعالیت آنان در مرحله کنونی به خصوص مسایل مرتبط با پروژه ها وطرح های متوقف شده وحل مشکل کفالت وتفاوت قیمت ها وبیمه وتامین سوخت شده اند.

ودر جریان کنفرانس که امروز در هتل شام با عنوان “اصلاح اداری… به روز کردن قوانین… مقابله با فساد… اولین گامی در مسیر بازسازی است” برگزار شد نهادهای عمومی متخصص در بخش ساخت وساز خواهان همکاری وهماهنگی به منظور اصلاح قوانین ودساتیر مرتبط به فعالیت آنان وتسریع روند اصلاح نظام دسته بندی وحل مشکل مالیات وافزایش حقوق کمک   های اجتماعی وحقوق بازنشستگی شده اند.

پیمان کاران نیز با پرداخت مبالغ پروژه ها اجرای شده توسط آن ها با همکاری با شرکت های عمومی وافزایش فرصت قرار بستن در مورد طرح های عمومی در موازات با بخش عمومی وایجاد یک طرح واحد برای صندوق کمک های اجتماعی در کل استان های کشور مطالبه کرده اند.   

شاهد أيضاً

محکومیت تجاوز ترکیه توسط اهالی جفره و هرابش..تمجید از پیروزی های ارتش