سرگئی ریابکوف: روسیه با تحریم های آمریکایی علیه ایران مقابله می کند

مسكو – سانا

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که تحریم های آمریکایی علیه ایران غیر قانونی است و باعث تشدید اوضاع می شود.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: مسکو با این تحریم ها مقابله می کند.

به نقل از روسیه الیوم، سرگئی ریابکوف امروز به خبرنگاران گفت: اقدام آمریکا در اعمال تحریم های جدیدی علیه ایران، رویکرد آمریکا که به دنبال تشدید تنش است، را نشان داد.