تولید بیش از 2500 تن محصولات کشاورزی در فصل تابستان در استان الحسکه

الحسکه – سانا

2500 تن سبزی و صیفی در این فصل در استان الحسکه تولید شد.

رئیس مرکز تولیدات گیاهی در استان الحسکه از تولید بیش از 2500  تن محصولات کشاورزی در کشت تابستانه امسال استان خبرداد.

وی به خبرنگار سانا در استان الحسکه گفت: در حال حاضر بیش از 2500  تن سبزی و صیفی در این فصل در الحسکه تولید شد و پیش بینی می شود 165 هزار تن تولید داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش قیمت سبزیجات صیفی با ادامه عرضه محصول، افزود: برداشت محصولات کشاورزی به ثبات قیمت سبزیجات کمک می کند.