برگزرای جلسه به ریاست مهندس خمیس با دست‌اندرکاران نهادهای اقتصادی.. حمایت تولیدات وصادرات وسرمایه گذاری

دمشق-سانا

مسئولین پنج نهاد اقتصادی کشور “تجارت وصنعت وگردشگری وکشاورزی وصنعتگران” در جریان جلسه به ریاست نخست وزیر کشور مهندس عماد خمیس نقش نهادها به عنوان شریک اصلی دولت در ایجاد سیاست ها وراهبردها مرتبط با توسعه اقتصادی در سایهء تحریمات وتحمیل محاصره اقتصادی وجنگ تروریستی که سوریه در معرض آن قرار گرفت را مورد بحث وبررسی قرار داده اند.

نهادها تصور ونگرش خود در مورد سیاست مالی وپولی وتامین سوخت ومقابله با قاچاق مطرح وبر تداوم ارائه تسهیلات ومعاف کردن از پرداخت مالیات زیاد وتسهیل اعطای وام ها وبازسازی زیربنایی مناطق صنعتی آسیب دیدهء وحمایت تولیدات وصادرات وانجام قانون سرمایه گذاری تاکید کرده اند.

واز مسئولین نهادها ایجاد راهبردی برای ارتقای کار نهادها وارزیابی فعالیت آن ها وایجاد زمینه کاری فعالتر برای مرحله اتی وحمایت از فرهنگ کار جماعی وهمکاری بین بخش خصوصی ودولتی خواسته شده است.

شاهد أيضاً

روسیه و الجزایر… اعلام آمادگی برای همکاری در بازارهای جهانی انرژی

مسکو – سانا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و عبدالمجید تبون، همتای الجزایری وی، آمادگی …