دیدار ولید المعلم با رئیس بانک صادرات و واردات چین و نمایندگان تعدادی از شرکت های چینی

پكن – سانا

ولید المعلم وزیر امور خارجه و مهاجران کشورمان که جمهوری خلق چین سفر کرده بود، امروز با رئیس بانک صادرات و واردات چین  دیدار و با وی وضعیت اقتصادی و مالی سوریه و راهکارهای از سرگیری و تقویت همکاری بین بانک صادرات و واردات چین و دولت سوریه در مرحله آتی را بررسی کرد.

استفاده از فرصت های سرمایه گذاری بزرگ موجود برای کشورهایی که از سوریه در جنگ علیه تروریسم حمایت کرده اند در پرتو سیاست گرایش به شرق که سوریه را درپیش گرفت، در این دیدار مطرح و بررسی شد.

در همین باره دو طرف بر تقویت ارتباط بین دولت های چین و سوریه در مرحله آتی برای تحقق این هدف به توافق رسیدند.

 وزیر امور خارجه و مهاجران کشورمان نيز با تعدادی از نمایندگان شرکت های چینی که تمایل برای سرمایه گذاری در سوریه را دارند، دیدار کرد.

ولید المعلم در این دیدار به تشریح فرایند بازسازی در مرحله آتی پرداخت و از پتانسیل و تجارب این شرکت ها مطلع شد.

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه کشورمان و دکتر عماد مصطفی سفیر سوریه در پکن در این دیدار حضور داشتند.

 

غیاث جاویش