شعبه نانوايی های حسکه یک واحد نانوایی سیار را تحویل گرفت

حسكه – سانا

شعبه نانوايی های حسکه امروز یک واحد نانوایی سیار اهدایی جمعیت خیریه /دیر مار یعقوب/ را تحویل گرفت.

مدیر عامل شعبه نانوايی های حسکه به خبرنگار سانا گفت: در واحد نانوایی در محله المريديان در شهر حسکه مستقر می شود.

شایان به ذکر است روزانه 215 تن آرد در واحد های نانوایی استان حسکه پخت می شود.