سوریه و روسیه: مسؤولیت کاهش دادن حجم فاجعه انسانی در اردوگاه الهول در حسکه بر عهده سازمان ملل متحد است

مسكو- سانا

کمیته های هماهنگی سوریه و روسیه در امور بازگشت آوارگان سوری اعلام کردند که مسؤولیت کاهش دادن حجم فاجعه انسانی در اردوگاه الهول در حسکه که تحت تسلط شبه نظامیان مورد حمایت واشنگتن است، بر عهده سازمان ملل متحد می باشد.

این دو کمیته با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ارزیابی اوضاع در اردوگاه الهول توسط برخی هیات های بین المللی باعث نگرانی ما می شود چون حدود 72 هزار نفر که اغلب آنان زنان و کودکان هستند، در آنجا زندگی می کنند.