سفیر کشورمان در روسیه: تهدیدات هیبریدی به یک خطر برای امنیت و ثبات کشورها تبدیل شد

اوفا – روسيه – سانا

دکتر ریاض حداد سفیر کشورمان در روسیه تاکید کرد: تهدیدات هیبریدی به مهمترین خطر برای امنیت و ثبات کشورها تبدیل شده است به ویژه پس از اینکه برخی کشورهای موسوم به ابرقدرت اقدام به استفاده از تهدیدات به عنوان یک ابراز سیاسی کردند.

سفیر کشورمان در روسیه در سخنرانی خود در دهمین کنفرانس امور امنیت توضیح داد: تهدیدات هیبریدی یک اصطلاح جدید بکارگرفته در جنگ های مدرن است، تهدیدات هیبریدی مفاهیم جنگ متعارف با مفاهیم جنگ غیر متعارف را به هم می آویزد و می تواند شامل تهدید به استفاده از سلاح هسته ای، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی باشد.

دکتر ریاض حداد تاکید کرد: هدف این تهدیدات نابود کردن ارتش های برخی از کشورها و تقسیم جوامع آنها است.

خبر در حال تکمیل..

غیاث جاویش