بازدید معلم از غرفه سوریه در نمایشگاه بین المللی باغبانی (اکسبو پکن)

پکن -سانا 

ولید معلم وزیر خارجه سوریه  غرفه سوری در نمایشگاه بین المللی باغبانی (اکسبو – پکن 2019 )  در شهر يان تشينغ در نزدیگ پکن بازدید کرد

وزیر خارجه کشورمان از به غرفه و ادارات آن مطلع شد و به توضیحات دقیق توسط ناظرانش درباره فعالیت های برگزار شده در غرفه و محتوای آن گوش فرا داد.

همچنین وزیر خارجه کشورمان از غرفه چین در این نمایشگاه بازدید کرد.

نمایشگاه بین المللی باغبانی پکن 2019 ماه گذشته رسما افتتاح شد و غرفه سوریه روزانه توسط شمار زیادی از شهروندان چینی و خارجی بازدید می شود.

وزیر معلم این نمایشگاه همراه با هيات همراه و اعضای سفارت سوریه در پکن بازدید كرد.