بازگشایی مخیم الکرنک در ساحل احلام طرطوس

طرطوس-سانا

شورای شهر طرطوس بخش غربی مخیم الکرنک واقع در ساحل الاحلام  در دسترس عموم شهروندان قرار داده است.

مهندس حسان حسن مدیر امور فنی در شورای گفت: شهروندان بابت ورود هزینه 100 لیر پرداخت می کنند درحالیکه کودکان زیر 10 سال  معاف اند.

حسان حسن افزود: ساحل با تمام خدمات از جمله چترها، امدادگران، برج های دیده بانی، زمین های فوتبال و بسکتبال، درمانگاه و مرکز پلیس مجهز شده است.

شایان به ذکر است که مساحت این سایت 24 دونم می باشد.