خبرنگار سانا: تجاوز گروه های تروریستی با خمپارهای موشکی منجر به شهادت 10 نفر از شهروندان در روستای الوضیحی در ریف جنوبی حلب شد

فوری-سانا

خبرنگار سانا: تجاوز گروه های تروریستی با خمپارهای موشکی منجر به شهادت 10 نفر از شهروندان در روستای الوضیحی در ریف جنوبی حلب شد.

حسين

شاهد أيضاً

نمایش اثر 30 هنرمند در نمایشگاه شمع صلح

نمایش اثر 30 هنرمند در نمایشگاه شمع صلح     نور