یک سیاستمدار مصری: مقاومت سوریه در مقابل تروریسم از تمام منطقه حفاظت کرد

قاهره-سانا

فرمانده درجناح ناصری واندیشمند قومی مصری محمد یوسف گفت: ایستادگی سوریه تمام منطقه از خطرات وشرارات تروریسم حفاظت کرد.

یوسف به خبرنگار سانا در قاهره تصریح کرد که مقاومت سوریه توطئه های تقسیمی که منطقه را هدف قرار می دهد ناکام کرد. وی افزود: رهبری وملت وارتش سوریه از توطئه آگاهی داشتند وبا تروریسم وحامیان آن وتوطئه جهانی که در معرض آن قرار گرفته مقابله کرده اند وتوانستند توطئه را از لحاظ سیاسی ودیپلوماسی ونظامی به لطق فداکاری ها شکست دهند

یوسف اضافه کرد: کشورهای که علیه سوریه توطئه کرده اند هنوز تلاش مآیوسانه دارند اما پس از شکست دسایس سابقشان راه های دیگری دنبال می کنند وسوریه پیروز در مقابل تمام دشمنان خود باقی خواهد ماند

شاهد أيضاً

هشتاد پروژه وتحقیقات کاربردی برای خدمت بازسازی سوریه در نمایشگاه دانشجویی دانشگاه دمشق

دمشق-سانا هشتاد پروژه وتحقیقات کاربردی برای خدمت بازسازی سوریه در دومین نمایشگها پروژه های فارغ …