مرحله اول مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی سرعت و دریفت

حومه دمشق – سانا

 اولین مرحله مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی سرعت و دریفت  کشورمان توسط باشگاه اتومبیل سوریه و با حمایت وزارت گردشگری کشورمان دیروز در مسیر باشگاه در پیست معره صيدنايا در حومه دمشق برگزار شد.

در رقابت‌های سرعت، راننده با تجربه أنس قوادری  با زمان ۱ یک دقیقه و 19 ثانیه و 62 صدم ثانیه اول شد و راننده باهو إلياس از لبنان با ۱ دقیقه و 24 ثانیه و 86 صدم ثانیه موفق به کسب مقام دوم شد.

در رقابت‌های دریفت، راننده عمرو حمشو اول شد و راننده محمد كريزان در مقام دوم قرار گرفت​.

 غیاث