تجاوز تروریستی با موشک ها علیه محرده والرصیف وجب رمله در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

گروه های تروریستی بار مجدد توافق مناطق کاهش تنش را نقض می کنند،  وبا موشک ها علیه شهر محرده وشهرک جب رمله والرصیف در ریف شمالی حماه تجاوز کرد.

منبع در فرماندهی پلیس حماه در یک بیانیه به خبرنگار سانا یاد کرد که شامگاه، گروه های تروریستی که در شهرک های اللطامنه وکفر زیتا در ریف شمالی حماه ودر اطراف الهبیط در ریف جنوبی ادلب حضور دارند با تعدادی از موشک ها علیه خانه های شهروندنا در شهر محرده وشهرک جب رمله والرصیف در ریف شمالی غربی حماه حمله کردند واین تجاوز منجر به تلفات در خانه های واملاک شهروندان شد.

حسين

شاهد أيضاً

شیرینی جات عید قربان … میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب

حلب – سانا انواع مختلف شیرینی جات برای عید قربان در شهر حلب آماده می‌شود​. …