تجاوز دشمن اسرائیلی به حریم هوایی ودریایی لبنان

بیروت-سانا

جنگنده های رژیم صهیبونیتسی وقایق های جنگی خود به حریم هوایی ودریایی لبنان تجاوز کرد.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه خود گفت: امروز، چهار فروند هواپیمای جنگی دشمن به حریم هوایی  لبنان تجاوز کرد، واقدام به گشت زنی در مناطق جنوب لبنان واقلیم التفاح وبقاع غربی وریاق بعلبک  الهرمل کرد. همچنین در بیانیه یاد شده که دو قایق جنگی صهیونیستی حریم دریایی لبنان را نقض کرد.

حسين

شاهد أيضاً

بررسی پیش نویس قانون متعلق به شورای دولت در نشست امروز مجلس خلق کشورمان

دمشق – سانا مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل یازدهمین جلسه عادی خود به ریاست …