شاخه اتحادیه دانشجویان سوریه در ایران کنفرانس سالانه خود را برگزار می کند

تهران-سانا

شاخه اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در ایران امروز کنفرانس سالانه خود با شعار “دانشجویان سوریه در دانشگاه ها وموسسات آموزشی همچنان در جبهه ها مقاوم وپیروز اند” برگزار شده است.

در جریان کنفرانس به بررسی مشکلات آموزشی ومدیریتی که در مسیر علمی دانشجویان در تمام زمینه ها در دانشگاه ایران ظاهر می شود پرداخته شده است

وهمچنین 7 عضو اصلی و5 عضو ذخیره در شاخه اتحادیه در تهران انتخاب شده اند.

سفیر سوریه در ایران دکتر عدنان محمود طی کنفرانس که در سفارت سوریه واقع در تهران منعقد شده تاکید کرد: یکی از اهداف جنگ تروریستی علیه سوریه هدف قرار دادن زمینه وزیربنایی علمی وتوسعه ای کشور که در طول چندین دهه ساخته شده؛ بود

وی از دانشجوایان خواستار  مشارکت در بازسازی کشور از طریق پیوند زدن علم  وطرح های پژوهشی با چرخه تولید شد.

سفیر محمود افزود: سوریه مصصم بر نابودی تروریسم در کامل خاک کشور وخاتمه دادن به حضور اجنبی غیر قانونی است.

شاهد أيضاً

آتش سوزی دو خودروی در محله شریتح در استان لاذقیه

لاذقیه-سانا دو ماشین که در منطقه “شریتح” در لاذقیه پارک شده بودند آتش گرفتند. ضمنا، …